in ,

Tadeusz Badach Majątek

Tadeusz Badach Majątek
Tadeusz Badach Majątek

W 1973 ukończył Szkołę Mechanizacji Rolnictwa na Akademii Rolniczej w Lublinie. Zawodowo związany z branżą mleczarską. W 1977 został prezesem zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw.

Tadeusz Badach Majątek

W 1974 wstąpił do PZPR. W latach 1989-1991 był posłem na Sejm Kontraktowy. W czasie swojej kadencji wstąpił do Klubu Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej, zasiadał w dwóch komisjach stałych i jednej nadzwyczajnej. w latach 1998-2001 był posłem na sejmik lubelski. w wyborach parlamentarnych w 2001 roku, startując z listy koalicyjnej SLD – związek w okręgu chełmskim, uzyskał 7 588 głosów, uzyskując mandat posła w IV kadencji. W 2005 roku nie przeprowadził reelekcji.

Tadeusz Badach Majątek

W 1988 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2015 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, aw 2004 Krzyżem Kawalerskim tego Orderu.
Jest żonaty i ma dwoje dzieci. jest tatą muzyka Jakuba Badacha, a więc teściem Aleksandry Kwaśniewskiej

Tadeusz Badach Majątek

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Filip Gurłacz Żona

Filip Gurłacz Żona

Steve Wozniak Majątek

Steve Wozniak Majątek