in

Piotr Tuleja Syn

Piotr Tuleja Syn
Piotr Tuleja Syn naprawdę nazywał się Piotr Maria Tuleja. Piotr Tuleja Syn urodził się 12 marca 1963 w Krakowie- polski prawnik, profesor prawa, specjalista prawa konstytucyjnego, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
Piotr Tuleja Syn
Żona Piotra Tuleja Syn nazywała się rozalia Tuleja. W 2010 roku Prezydent Bronisław Komorowski, za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, osiągnięcia zawodowe, przyznał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Piotr Tuleja Syn
Piotr Tuleja Syn Wiceprezes Radzik działa bez podstawy prawnej i gdyby Minister Sprawiedliwości zgodził się z treścią jego listu, popełniłby delikt konstytucyjny.
Piotr Tuleja Syn
Piotr Tuleja Syn nie ma żony i syna. autor publikacji: Normatywne aspekty praw i wolności obywatelskich w aktach konstytucyjnych RP (Warszawa 1997), Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności – wybrane problemy (Kraków 2003 )i inni.
Piotr Tuleja Syn
poniższy link opisuje o Piotr Tuleja Syn
Piotr Tuleja Syn

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Written by admin

Jerzy Połomski Żoną Dzieci

Artur Dziurman Z Córka