in

Dawny Urzędnik Rzymski

Dawny Urzędnik Rzymski
Dawny Urzędnik Rzymski

Po zdobyciu Sycylii Rzymianie traktowali miejscową ludność inaczej niż podbitych wcześniej Włochów. Nie uzyskali statusu sojusznika, ale byli uważani za poddanych, pełnych vetigalu i obyczajów. Wiąże się to z koncepcją terra Italia, która stopniowo pojawiała się w świadomości Rzymian coraz bardziej „wierzą w odrębność i wyjątkowość kraju, w którym żyją, oraz w wyjątkowość udziału innych mieszkańców Włoch, niezależnie od ich statusu. Rasa. pochodzenie”. Jego istotą jest przywilej służby w armii Rzeczypospolitej, odrzucany przez kolejnych obcych poddanych Sycylijczyków i Rzymian. Dlatego Rzymianie musieli organizować rządy zamorskie w inny sposób niż Włochy.

Dawny Urzędnik Rzymski

Wcześniej w 227 dodano jeszcze dwóch konsulów. Sprawowali oni władzę tylko na Sycylii i Sardynii (i Korsyce). ). Rzymianie określali tę definicję władzy jako prowincje (np. prowincje konsulatów prawie zawsze przypisywano obszarom, na których brali udział w wojnie), ale teraz termin kojarzony wcześniej z ludźmi „był pierwotnie kojarzony z ludźmi. Te terytoria były trzymane na zawsze: w czasach wojny i pokoju Sycylią i Sardynią rządzili rok po roku urzędnicy rzymscy.
Tak rozumiana republika niemal do końca nie straciła statusu regionów. Przedstawia działalność wojskową rzymskich sędziów (nawet jeśli są to tylko bezkrwawe zawody), rządzą oni pewnym obszarem w stanie wojennym pod przywództwem wojska i mają nieograniczone uprawnienia jako dowódcy wojskowi. Oznacza to również, że podatki pobierane z prowincji były od dawna postrzegane jako rozszerzenie kontrybucji wojskowych, a gubernatorzy postrzegają swoje terytoria jako podbite kraje.

Dawny Urzędnik Rzymski

Stopniowo zaczęły się jednak wyłaniać funkcje administracyjne i sądownicze gubernatora. Jednocześnie kradzieżom na prowincji zaczęto przeciwdziałać, oskarżając byłego gubernatora o tzw. „repetundis”, czyli sankcje określone w ustawie nr 149 Sądu Specjalnego. Składają się jednak z senatorów, współpracowników oskarżonego, a znamy wiele publicznie ujawnionych spraw złodziei bez jakichkolwiek informacji o skazanym].

Dawny Urzędnik Rzymski

Dla Rzymian ich imperium rozszerzyło się na „po prostu wypełnianie rozkazów po drugiej stronie Tybru; z tej perspektywy nie ma znaczenia, kto rzymski namiestnik lub król wasal nadzoruje wykonywanie tych rozkazów”. „Ze względu na problem z utrzymaniem armii cywilnej poza Włochami, Rzymianie niechętnie poddawali się bezpośredniej aneksji, preferując inne formy podporządkowania. Stopniowo jednak powiększali liczbę prowincji, gdyż ostatecznie były one najpewniejszą formą sprawowania rzymskich moc.

Dawny Urzędnik Rzymski

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Hołownia Żona Wiek

Hołownia Żona Wiek

Szymon Hołownia Majątek

Szymon Hołownia Majątek