in

Apodyktyczna Żona

Apodyktyczna Żona
Apodyktyczna Żona

Co oznacza „dominujący”? Według „Słownika Polskiego PWN” jest to podmiot, który narzuca osobie swoje uwagi i nie przyjmuje żadnego sprzeciwu. ludzie dominujący są również nazywani „tyranami”. W codziennej komunikacji z taką osobą nie mają miejsca na własne zdanie. Musisz postępować zgodnie z ich poleceniami i wcielać swoje pomysły w życie. W przeciwnym razie konsekwencje będą zależeć od relacji z nim, którymi może być złość, agresywność, spokojne dni, premie, a nawet zwolnienie, jeśli jest przełożonym.
Nikt nie rodzi się tyranem.

Apodyktyczna Żona

Dominujący ludzie nabywają swoje cechy wraz z wiekiem. Kontrolowanie innych, narzucanie własnej woli i obłudnych potrzeb może stać się formą dziedzictwa kulturowego i stać się jeszcze silniejsze w rodzinie. Ten przykład często pochodzi od autorytarnych rodziców, którzy przekazują wzorce zachowań swoim dzieciom. Rodzina jest surowa pod względem samodyscypliny i dyscypliny, a nawet drobne wykroczenia mogą być karane, co może prowadzić do ukształtowania się dominującej osobowości w sąsiedztwie.

Apodyktyczna Żona

Interesujące jest to, że nadmierna preferencja dla dziecka doprowadzi w przyszłości do jego autokracji. Rodzice, którzy ulegają jednemu lub tylko jednemu dziecku, spełniają jego życzenia i pozwalają mu robić wszystko bez nakładania ograniczeń i konsekwencji, mogą nieumyślnie kultywować tyrana. Dzieje się tak, ponieważ w miarę dorastania dzieci uświadamiają sobie, że to jest najważniejsze i że ważne są tylko ich opinie.

Apodyktyczna Żona

Może sprawić, że będziesz całkowicie samolubny w relacjach z innymi, a Twoje potrzeby i pomysły zawsze będą na pierwszym miejscu. Zareagujesz ze złością na wszelkie zarzuty, nawet te subtelne czy inne opinie, bo uczą Cię, że zawsze masz rację i wszystko zawdzięczasz. Apodyktyczny partner w biznesie, pracy lub miłości to ktoś, kto wymaga od drugiej strony całkowitego posłuszeństwa.

Apodyktyczna Żona

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Dawid Woliński Żona

Dawid Woliński Żona

Syn Martyniuka Porwanie

Syn Martyniuka Porwanie